Print deze pagina
Jaarthema 2007-2008

 JAARTHEMA SEIZOEN 2007-2008

T I J D L O O S

 

Geloof en Tijd in
Conflict, Evenwicht, Uitzicht

In de Oosterparkkerk werken we o.a. met een jaarthema. Dit thema staat op verschillende tijden en plaatsen in het kerkelijk jaar centraal, bijvoorbeeld in een aantal kerkdiensten. Voor het komende seizoen staat het thema “Tijdloos” centraal. Dit prikkelende thema wil ons laten nadenken over wat tijd eigenlijk is, hoe we ermee omgaan, hoe we tijd ervaren, en wat tijd en geloof wel en/of niet met elkaar te maken hebben. Gedurende dit seizoen 2007 – 2008 komt het thema expliciet aan de orde in de ochtenddiensten op de volgende zondagen:

9 september
Seizoensstart met een inleiding op zaterdag en een preek op zondag 
Download de samenvatting

30 september
De tijd in Gods handen – Psalm 31, 16. 
Voor ons kan tijd bedreigend zijn, zorgwekkend, lang of kort, vervelend of juist uitdagend. Maar wat als God het in Zijn hand neemt?
Download de samenvatting/reader

28 oktober
God kent geen tijd - Openbaring 1,4b
Wij leven in de tijd. Maar God (in tijdachtige termen uitgedrukt) is, was en komt. Wat betekent dat?
Download de samenvatting/reader

9 december
Jezus is TIJDLOOS – Kol. 1, 15 – 20 
Elk jaar is het weer Advent, Kerst, etc. Is dat niet wat overdreven om iets wat geschiedenis is, telkens weer terug te halen?
Download de samenvatting/reader

10 februari 2008
Richt je op wat Boven is – Kol. 3, 2
Er zijn veel dingen die je bezig houden. Waar moet je je eigenlijk op richten om een beetje balans in je leven te vinden? De bijbel zegt: richt je op Boven...
Download de reader

13 april 2008
Een heerlijk leven – 1 Kor. 15 
Jezus is opgestaan uit de dood, zeggen de evangelisten. En wij zullen ooit ook met Hem opstaan. Om dan echt tijdloos te leven. Maar wat betekent dat,waar mag ik me eigenlijk op verheugen? 
Download de reader

22 juni 2008
Volhouden! – Heb. 10, 24 en 25 
Best mooi om een heel jaar met een thema bezig te zijn. Alleen, wat doe je er nu verder mee? De bijbel spoort pons aan om elkaar aan te moedigen vol te houden. Vol te houden met het zoeken van God en Zijn werkelijkheid en waarheid. En dat des te meer naarmate we de dag van Jezus’ terugkomst zien naderen...
Download de reader

Werk deze pagina bij