Print deze pagina
Jaarthema 2008-2009

 

 

Jaarthema “Feest van Verbinding”
In de Oosterparkkerk werken we elk seizoen met een jaarthema. Voor het seizoen 2008 – 2009 is gekozen voor het thema “Feest van Verbinding”.

Volgens de bijbel wil God met ons in verbinding staan/treden, om ons tot echt leven te brengen. Hij kan dit niet laten, vanwege Zijn eindeloze liefde voor ons (vgl. bv. Jer. 29, 11, maar ook teksten als Ps. 37, 4, Jes. 43, Jes. 62 of Joh. 3, 14 - 17). Alles stelt Hij dan ook in het werk om die Verbinding met ons te bewerkstelligen. Met als absolute climax het kruis op Golgotha. Er is geen moment te bedenken waar God meer in Verbinding met ons treedt dan daar.

Als je hier goed over nadenkt, dan is deze Verbinding (met een hoofdletter) een feest: ons leven is ten dode opgeschreven (zie bv. ook Rom. 3, 9 – 26). Dat blijkt ook maar al te vaak in het leven van alle dag. Maar God zet ons op het spoor van echt leven. Dit is een leven waarin ons hart gevuld wordt met diep innerlijk geluk, zegt de bijbel.

Natuurlijk: volmaakt geluk dat God heeft bedoeld, zal ons in dit leven niet ten deel vallen. Maar wel voorproeven daarvan (zie bv Ef. 1, 14 of 2 Kor. 5).
Belangrijk onderdeel is hierbij het met elkaar omgaan. Zo mogen we elkaar iets van Gods geluk voor ons geven. God gebruikt ons voor elkaar om iet van Hemzelf door te geven aan elkaar.
Maar hoe werkt dat dan? Wat gebeurt er dan in mij als ik me door toedoen van een ander beter voel, meer kind van God met gevoel dat je daarbij verwacht?

Dé verbinding legt Hij door Jezus (zie Joh. 15, 1 – 8) en heel concreet door de Geest (bv Joh. 14).
Alleen: wat betekent dit nu precies? En hoe kun je daar in je eigen leven en in een kerk concreet mee bezig zijn, zodat het ook echt wat uitwerkt? Hoe werkt dit bv intern, diep in m’n hart?

Daarover gaat het in dit jaarthema “Feest van Verbinding”.

Doelstelling
We krijgen ieder voor onszelf en als gemeente samen
-    inhoudelijk op kennisniveau
-    op belevingsniveau
-    met concrete handvaten

duidelijkheid over wat God nu eigenlijk ten diepste met ons als mensen wil en hoe Hij dat doet door Verbinding met ons te zoeken en ons door Jezus de Verbinding met elkaar te geven.
We gaan beseffen dat dit een feest is waarin je God leert zien zoals Hij werkelijk is en waarin jij jezelf en de ander leert zien en beleven als bewust gewilde schat van schepper God

 

Programma voor seizoen 2008 - 2009 (onder voorbehoud)

-    29 en 30 augustus – Startweekend kerkenraad

-    7 september - Vriendendienst met als thema "Samenleven in Verbinding"
     Van deze dienst is een luisterleider beschikbaar.
     Tevens is er een link naar het filmpje dat in de dienst werd getoond (om dit af te spelen is een Flashplayer nodig).

-    12 – 14 september – Startweekend Oosterparkkerk

   o    Vrijdagavond – Inleiding thema door Dick Mostert uit Hattem - Download de samenvatting
   o    Zaterdagtochtend: stadswandeling olv Jan Bezemer
   o    Zaterdagmiddag: startmiddag met lunch, presentatie teams voor komend seizoen, verdere inleiding van het jarthema, Sing Inn
   o    Zondagochtend: 10.00 uur, feestelijke eredienst met o.a. Mime en Avondmaal
   o    Zondagmiddag: 17.00 uur, afsluiting weekend in een interactieve dienst met als thema: Prioritijd voor God, voorganger ds. Robert Roth uit Oegstgeest
Ter voorbereiding op dit startweekend is  hier  materiaal beschikbaar. Dit is te gebruiken op de kringavonden, vooraf aan het weekend.


-    14 september 2008 – 14 juni 2009: Jaarthema-preken

Bij de preken wordt via deze site materiaal aangeboden voor verwerking/bespreking in de kringen of voor persoonlijk gebruik.
De preken kunnen ook worden teruggeluisterd via ‘kerkdiensten/luister dienst’.
De meeste jaarthemapreken worden gehouden in de diensten waarin ook avondmaal wordt gevierd. Ook elk avondmaal wordt zo een Feest van Verbinding.
Het programma voor de themapreken ziet er D.V. als volgt uit:

In 2008:
o    14 september – Feest van Verbinding – n.a.v. Joh. 15, 1 – 8 - Download verwerkingsmateriaal
o    28 september De liefde van de Vader: Leven in Verbinding met Gods Vaderhart – n.a.v. Zef. 3, 17 - Download Verwerkingsmateriaal
o    9 november – Jezus klopt op de deur...: Leven in Verbinding met Jezus – n.a.v. Luc. 19, 1 – 10 en Op. 3, 20 - Download verwerkingmateriaal
o    14 december – Wie ben ik echt? Leven in Verbinding met jezelf – n.a.v. Psalm 139, 23 en 24 en Gal. 5, 19 - 22 - Downloaden verwerkingsmateriaal

Na het eerste deel van het seizoen is het goed om even een tussenbalans op te maken.
In deze Tussenbalans is tevens voorbereidingsmateriaal opgenomen voor de preek op 8 februari. Download hier deze tussenbalans.

In 2009:
o    8 februari – De kerk als helende gemeenschap. Leven in Verbinding met Gods Koninkrijk – n.a.v. Ex. 15, 26 en Jak. 5, 16 - Download Verwerkingsmateriaal
o    8 maart - De kerk als communicerende gemeenschap. Leven als Verbinding tussen God en wereld – n.a.v. 1 Pet. 2, 9 en 10 - Downloaden Verwerkingsmateriaal
o    10 mei – Bevrijdende werkelijkheid... Leven in Verbinding met Jezus tijdens storm – n.a.v. Psalm 107 en Mar. 4, 35 - 41 - Download Verwerkingsmateriaal
o    14 juni –  Geloven op maandag. Leven in Verbinding met Jezus door de week - 2 Kor. 3, 3 en 1 Pet. 3, 13 - 17 - Download Verwerkingsmateriaal

 

 

 

Werk deze pagina bij