Print deze pagina
Oosterparkkerk Introductiecursus

Logo OPK Intro

De Oosterparkkerk in Amsterdam is een jonge dynamische christelijke gemeente in het midden van
een (voor Nederlandse begrippen) grote (wereld~) stad. Nieuwe (aspirant~) leden willen we graag hartelijk
welkom heten in onze gemeente. Wat we ook graag willen is, dat deze "nieuwelingen" snel hun weg
kunnen vinden
in onze gemeente, een fijne plek kunnen zoeken en zich zo snel thuis voelen. Daarvoor
is het ons inziens nodig dat ze op een goede manier kennis maken met de Oosterparkkerk. Met het oog
hierop wordt er jaarlijks een aantal keren de OPK Introductiecursus georganiseerd. De frequentie hangt af
van het aantal nieuwe (aspirant~) leden, maar we streven naar twee cursussen per jaar: eentje in
september - oktober en eentje in april.

De bedoeling van deze cursus is meervoudig:

De cursus bestaat uit 1 avond:

Onderwerpen: “Wie en wat is de Oosterparkkerk?” en “Wie en wat ben jij in de Oosterparkkerk?”

De eerstvolgende cursus staat gepland voor: voorjaar 2016. De avond begin om 19 uur met een gezamenlijke
maaltijd. Hierover wordt je apart ingelicht. De avond rond 22:15 uur afgelopen.

Als Oosterparkkerk hechten we er aan dat nieuwe leden deze cursus ook echt doen. Natuurlijk
kunnen er redenen zijn waarom je een niet kunt, maar we dringen er op aan dat je de avond waarvoor je bent
uitgenodigd ook daadwerkelijk deelneemt. Dit geldt zowel voor leden die overkomen uit één van de zusterkerken
(Geref. Kerken Vrijgemaakt), als voor (aspirant-) leden die zich vanuit een andere situatie bij onze gemeente
voegen. De Oosterparkkerk is namelijk echt een bijzondere gemeente. We willen dat vanaf het begin goed
duidelijk maken. En we willen jouw betrokkenheid daarin niet missen.

Meer informatie over de OPK Introductiecursus kun je vragen bij Roelof Telgenhof, email:

Bij hem kun je je ook opgeven (mocht je geen uitnodiging voor de cursus per brief hebben ontvangen).

 

Werk deze pagina bij