Print deze pagina
Jaarthema 2010-2011

Als christenen geloven we dat we in verbinding met Jezus Christus, de Zoon van de levende God, pas echt tot een vrij en vruchtbaar leven komen. Als Oosterparkkerk hebben we dit zelfs ook als visie voor ons gemeente-zijn gekozen. Onze missie, die daar bij hoort, is dan, dat we als gemeente elkaar en anderen in die verbinding met Jezus brengen. Daarvoor zijn wij door God in deze wereld gezonden (zie bv 1 Pet. 2, 9). Alleen in Jezus zullen we hierin tot volheid komen , t.w. de volheid van Hemzelf (Ef. 4, 12c - 15).
Maar hoe doe je dat nu, als je tegelijk vaak merkt dat leven in verbinding met Jezus niet "zo maar" gaat? Als er zo vaak momenten zijn van onrust, angst, onvrede, oordeel, zelfbeklag, etcetera? Natuurlijk zijn er ook momenten van christelijke vrijheid, vreugde en rust. Maar helaas zo vaak ook niet. En dat heeft ontegenzeggenlijk weer gevolgen voor onze missie, persoonlijk en als gemeente.

De bijbel leert ons dat we, als we ons verbinden met Jezus, steeds voller van Hem mogen worden. En dat dit ons steeds meer vult met Zijn beeld, stap voor stap (vgl. bv. 2 Kor. 3, 17v of Ef. 3, 17 - 21 en 4, 16). Wat de bijbel eigenlijk zegt is: "Als je je met je bewuste aandacht richt op waar het echt om gaat, dan zal dat ook jouw werkelijkheid worden waarin je leeft. Hoe meer je dat doet, des te meer wordt dat dan ook concreet in je leven" (vgl. bv. Gal. 5; Hebr. 12, 1 - 2). Je wordt, om het zo te zeggen, steeds meer Christful, vol van Christus. En dat maakt je meer en meer Christlike (zijn als Christus) en doet je leven steeds meer Christwize (doen als Christus) zijn. Dat maakt je leven creatief: iets van het nieuwe leven wordt zichtbaar in en door jou heen!

Dit seizoen houden we ons in de Oosterparkkerk uitgebreid bezig met dit thema van steeds voller worden van Christus. Met als gevolg een creatief bestaan in Hem. Dat is dan ook het jaarthema voor het seizoen 2010 - 2011: Christfulness. Een creatief bestaan in Jezus.
Vanaf september zal er iedere maand een (deel) thema ter sprake komen, met als doel in een bepaald stuk van het leven de volheid van Christus in te brengen. Uiteindelijke doel is, dat we hierdoor steeds meer vol kunnen worden van Jezus en Zijn heil (dat Hij heeft toegezegd aan een ieder die in verbinding met Hem wil leven), met allerlei concrete dingen als gevolg (bv in wat je wilt, hoe je je voelt, wat je doet, hoe je bent, etc.).

Een voorlopig overzicht van thema's die aan de orde komen ziet er als volgt uit:

- september: maand van Christfulness - introductie van het jaarthema + het leggen van een basis voor het vervolg
                     Download het verwerkingsmateriaal

- oktober: maand van heil - wat belooft God ons precies met "heil"? Over de spanning van het leven tussen de polariteiten
  van leven en dood
  --> 3 oktober - Wellness - wat is er in de wereld nu prettig aan geloven? Download hier de reader voor verwerking in de kringen en voor persoonlijke verwerking.
  --> 10 oktober - Leven van Wellness tussen genade en waarheid. Download de reader voor verwerking in de kringen en voor persoonlijke verwerking.


- november: maand van liefde - als het bij Jezus ergens over gaat, dan wel over de liefde! Toch begrijpen we niet altijd onmiddellijk wat dat voor liefde is, of
  voelen we dat niet zo. En dat is ook niet gek: Gods liefde in Christus is echt heel bijzonder! En ook super nodig!
  --> 7 november - De ruimte van Gods liefde. Over de schepping als grootse liefdesdaad van God. Download de reader
  --> 14 november - liefde maakt vruchtbaar - Hoe de iefde van God in Christus de potgrond van ons leven weer vruchtbaar maakt.
  --> 21 november - Liefde bedrijven - Over hoe Gods liefde in de liefde tot elkaar tot uitdrukking komt voor de wereld.
        Download de reader bij de preken van 14 en 21 nov. samen
 
- december: maand van vrede - hoe vind je nu echte rust en vrede in Christus? Wat is hierin de betekenis van kerst?
  --> 5 december - De vrede van God komt van de God van vrede
  --> 12 december - Alles o.k.? Leven in vrede is all inclusive
        Download hier de gecombineerde reader van 5 en 12 december
  --> 24 december - Kerstnachtdienst - Vrede in de wereld begint in je eigen hart
  --> 25 december - Kerstfeest 2010 - Kerst is Gods vredesfeest (n.a.v. de engelenzang)

- januari: let op: geen maand van ... Het jaarthema gaat weer verder in februari
 
- februari: vreugde: echte vreugde is het mooiste wat er is. Maar vaak staat van alles dit in de weg. Toch laat de bijbel zien dat we de echte vreugde kunnen
  herwinnen.
  --> 6 februari - Volkomen vreugde - n.a.v. 2 Kron. 30 en Jes. 61 en 66
  --> 13 februari - Bedreigde vreugde - mede n.a.v. Sef. 3, 14 - 20
  --> 27 februari - Herwonnen vreugde - Jes. 9, 2 en Joh. 15, 11
  Van de drie diensten is een gecombineerde reader op de site gezet. Download de reader over het thema vreugde

- maart: maand geven - Als je gelooft in Jezus dan maakt dat je geweldig rijk. In deze rijkdom wil je ook graag andenren laten delen. en het gekke is, dat jij daar  
  nu juist nog rijker van wordt. Juist door te geven neemt jouw rijkdoim toe
  --> 6 maart - Geef aan de Koning! N.a.v. Ex. 35
  --> 9 maart - Biddag - Geef heer, opdat wij kunnen geven
  --> 27 maart - Geef van je rijkdom. N.a.v. 2 Kor. 8 en 9
  Van de de diensten op 6 en 27 maart is opnieuw een reader gemaakt. Deze kunt u hier downloaden.

- april: maand van nieuw leven - als je meer en meer leert leven uit de volheid van Christus, Gods genade en vergeving, Zijn liefde, dan ontdenk je ook meer en
  meer wat het nieuwe leven is dat God in en door jezus wil geven.
  --> 3 april - Je bent een nieuwe schepping! - 2 Kor. 5, 17
  --> 24 april - Pasen: durf het nieuwe leven aan!
  De reader behorend bij deze kerkdiensten kun je hier downloaden.

- 5 juni: afsluiting van het jaarthema Chrisfulness - op deze zondag sluiten we het jaarthema af met een preek over Ef. 4, 13

Vanaf 17 september verschijnen op deze page preken en materialen voor de verwerking daarvan in kringen of in persoonlijke stille tijd. Al deze materialen willen je helpen bij het vinden van een bestaan dat steeds meer vol wordt van Jezus (Christful). Om vervolgens ook meer Christlike te zijn en Christwize te leven. Tot eer van Hem, die je alles geeft. En zo ook tot heil van jezelf en de ander. Want uiteindelijk was het God daar om te doen... (zie bv. Joh. 3, 16; 1 Joh. 4, 14 - 16)

=====================================================================================

Vorige jaarthema's

 

Werk deze pagina bij