Print deze pagina
Geloven in Amsterdam

De Oosterparkkerk is een kerk in de stad Amsterdam. Maar wat betekent dat eigenlijk? Is dat anders dan kerk zijn in een dorp? Hoe kun je dat kerk zijn dan vormgeven? Past God eigelijk wel in Amsterdam en in het leven van Amsterdammers? Het lijkt er misschien op alsof God nauwelijks aanwezig is in de stad. Er zijn hier en daar wel wat kerken, maar Amsterdam is toch vooral een stad van mensen en niet een stad van God.

In de Oosterparkkerk geloven we en merken we dat God wel degelijk aanwezig is in de stad. Hij wil graag met Amsterdammers omgaan. Hij heeft Amsterdammers heel veel te bieden! De Oosterparkkerk is niet alleen een kerk voor een groepje enthousiaste gelovigen, die het samen fijn hebben. Het is een kerk voor Amsterdammers. Een kerk waar jij met jouw vragen en problemen een plek kunt vinden. Een plek waar je vriendschappen kunt sluiten, waar je je vragen kunt stellen over God en over geloven, en waar je je bewondering voor God en je liefde voor Hem tot uitdrukking kunt brengen.

De kerk is een van de plekken waar de band tussen God en Amsterdammers zichtbaar is en wordt. We geven daar op allerlei manieren vorm aan, o.a. door het stichten van een nieuwe gemeente, genaamd 'Stroom'. Stroom is een gemeenschap die nieuwe manieren zoekt om de vrijheid van Jezus in praktijk te brengen. Voor meer informatie: www.stroomamsterdam.nl

Er is in Amsterdam ook een samenwerkingsverband van kerken, genaamd 'Amsterdam in beweging voor Jezus Christus'. De Oosterparkkerk maakt deel uit van dit samenwerkingsverband. Hieronder kun je er meer over lezen.

Amsterdam in beweging voor Jezus Christus

Amsterdam in beweging voor Jezus Christus (Aib) is een partnerschap van kerken in groot-Amsterdam die ernaar verlangen de stad in beweging te zien voor Jezus Christus. Sinds 2002 wordt door de gemeenten die bij Aib horen steeds nauwer samengewerkt. De achtergrond ligt erin dat de voorgangers en later ook de kerkenraden van de diverse gemeenten elkaar steeds beter leerden kennen en elkaar steeds meer gingen waarderen. De overtuiging ontstond dat kerken die inhoudelijk zo dicht bij elkaar staan, geroepen zijn samen op te trekken in het eren van God en het getuigen van Jezus Christus in groot-Amsterdam. In de loop van de jaren is er samenwerking ontstaan op tal van praktische terreinen: voorgaan in elkaars erediensten, jongerenwerk, cursussen, toerusting, gezamenlijke bezinning, etc. Aib wil zo effectief mogelijk zijn, maar bestuurlijk slank blijven.

Aib wordt gevormd door acht gemeenten die al langer bestaan:

Uit deze gemeenten zijn diverse nieuwe gemeenten of gemeenten-in-wording voortgekomen, die ook alle bij Aib horen. Het gaat om de volgende gemeenten (in volgorde van leeftijd):

Meer info: www.amsterdam-inbeweging.nl

Werk deze pagina bij